Хуш омадед ба
www.dardidil.com

 

Динҳои Осиёи Миёна

Download
 
Динҳои Осиёи МиёнаНомҳои Шаҳр Номи Қадим Кай Масеҳиён сар шавии Исбот Маълимоти дин
ТуркистонМарв
Асри 2-юм Берунӣ Усқуф асри 5, асри 6 Митрон
Туркистони шарқӣ ДунхуанТоҷикистонХурҷанд Тироз


Панҷикент Минтақаи Суғд


Ӯротеппа Истаравшан

бутхонаҳои зиёд
Водии Ҳисор Чағониён - Шумон Бобоҷон, 328
2 дайри Буддо
Ғарм Рошт


Хатлон ку-ту-лу


кисми Хатлон ва Афғонистон Тахористон Амул - ускуф 554 Несториён
Қубодиён Уштурмулло
3 дайри Буддо
Қубодиён Сзюй-хэ-ян-на


Қубодиён Қайкубодшоҳ


Қубодиён Тахти Кубод


Курган Тепа Аҷинатеппа

Буддо
Бохтар Бактра

Зардуштӣ

Шаритус


Вахш Хо-ша


КӯлобБалҷувон Мунк


Фархор Паргор, Вихара

Маъни «дайри буддоӣ»
Ноҳияи Фархор Саксонохур

Зардуштӣ

шарҳтеппе

осорхонаи Душанбе

ҚизилқалъаДимнаи Тахт асри 1-2


Ҳафриёти Қалъаи Мир


Курбон шаҳид Хулбук - Хуттул

Зардуштӣ
Лагмон / Узун ҲолевардВашгирд


Бадахшон ЭфлалитҳоВахон, Помир Бобоҷон, 328 дайри роҳибон
УзбекистанТошканд Чоч, Бинкент Асри 10

Шаҳрисабз Кеш

пойтахти Суғд буд
Ноҳияи Қаршӣ Насаф


Ноҳияи Даҳнав Чағониён


Самарқанд Суғд асри 6, усқуф
Асри 8, митрополит
Бухоро Ромитан асри 7

Тирмиз Да-ми Бобоҷон, 328
10 дайри Буддо
назди Самарқанд Кофирқалъа
Бобоҷон, 377
ҷаноби Самарқанд деҳаи Вазгирд асри 10

ҷаноби Самарқанд деҳаи Шавдар


ҷаноби Самарқанд Қаратеппа


ҷаноби Самарқанд Ургут


Фаргонаи шарк Ҳафтруд

Митрон - асри 12

Пишпенӣ
қабристон

Томпанӣ
қабристон
Байни омударё ва сердарё Мовароуннаҳр

Замини Омударё
Матақаи суғд Ҷиданҷикет асри 10


Кераитҳо


Эрон
Хоразм -


қисми Эрон ва Афғонистон ХуросонГурганд ускуф - 497 Несториён

Қошғар Метро 1180 Несториён Митрон - асри 12
Рай Рай Ускуф - 424 милодӣ Несториён
Нишопур Абошаҳр Ускуф - 424 милодӣ Несториён

ГундишопурНисибин


Ҳулван Ҳилмон Метро 628-643 Несториён

Будшикат


Мадшад Тӯс ускуф - 497 Несториён
АфғанистонБалх По-хо Бобоҷон, 328 пойтахти Тахористон,100 дайри Буддо
Ҳирот
Ускуф - 424 милодӣ
Митрон буд - 588
шимол аз Ҳирот Бодғис - боғдиз ускуф - 585 Несториён

сиҷистон, фараҳ ускуф - 544 Несториён

Сиҷистон, заранҷ ускуф - 544 Несториён


Хуросони хурд
Пурра ҷадвали Калисои Шарқ

http://www.dardidil.com/displaycontent.asp?ID=4&itemID=106


ТуркияИстанбул ВизантияКонстантинопол
<< Таърих