Хуш омадед ба
www.dardidil.com

 

Калимаҳои Илоҳият/ бо ӯзбекӣ

Download
 
Тоҷикӣ Номи дигар Ӯзбекӣ Русӣ Оят бо ин Мавзуъ English
Илоҳият Худо шиносӣ Илохий Теология Қӯлассиён 2:9 Theology
Ҳузури Мутлақ Ҳамавуҷуд Мавжуд Вездесущий Забур 138:7-10 Omnipresence
Илми Мутлақ Ҳамадон Илм Сохиби Всеведующий Ишаъё 46:9-10 Omniscience
Қодири Мутлақ Соҳибқудрат Кодир Всемогущий Ваҳй 4:8 Omnipotence
Тағъир напазирӣ Тағъир нашаванда Узгармас Неизменный Яъқуб 1:17 Immutability
Таслис Ваҳдати Салоса Учлик Троица Матто 28:19 Trinity
Номаҳдудӣ Беҳадӣ
Необъятныӣ (3) Подшоҳон 8:27 Immensity
Қоим ба зот будан Воҷибулвуҷуд Мавжуд Сущмӣ Хуруҷ 3:14 Self-existence

Азалӣ азалдан хозир Предсуществовабишӣ Забур 89:2 Pre-existence
Ваҳдонияти Худо Ваҳдати Худо Худонинг бирлиги Мирбожиӣ Т. Шариат 6:4 Unity of God
Ақлнорас
Хикмат Сохиби Бедуплый Румиён 11:33 All Wise
Китоби Муқаддас шиносӣ Шиноси бо Китоби Муқаддас Инжилшунослик Библиология (2) Петрус 1:20-21 Bibliology
Ваҳй
Вахий Откровение Ваҳй 1:1 Revelation
Илҳомӣ
Илхом Вдохновение (2) Ба Тимотиюс 3:16 Inspiration
Эътиборӣ беайбӣ бегунох Непогрешимый Матто 5:18 Infallible
Рушногарӣ равшанӣ еруглик Освещение Эфсӯсиён 1:18 illumination
беғалатӣ бехаточӣ хатосиз Безошебогныӣ
Inerrancy
Масеҳ шиносӣ шинохтани Масеҳ Масихшунослик Христология
Christology
Муҷассам ҷисм гардид Вужудга келиш Воплощение Юҳанно 1:14 Incarnation
Фириштаи шиносӣ Малоика шиносӣ Фаришташунослик Ангелологоя
Angelology
Инсон шиносӣ Одам шиносӣ Инсоншунослик Антропология
Anthropology
Табиати нафсонӣ
Нафс эхтирослари Тлотссая натура Румиён 5:12,19 Sinful nature
Соқити инсон Афтодаи Инсон
Прехотадение Ҳастӣ 3 Fall of Man
Комилан фосид Фасодӣ

Румиён 7:18 Total depravity
Наҷот шиносӣ Наҷотебӣ Нажотшунослик Собершология
Soteriology
Пайдоиши нав Таваллуди дубора Янгитдан тугилиш Перерождение Титус 3:5 Regeneration
Кафорат кардан Сафед шудан Окланиш Оправдание Румиён 3:24 Justification
Баргузидагӣ Интихобшудагӣ Танлаш Избрание Эфсӯсиён 1:4 Election
Тақдис кардан Қудсият Мукаддаслаш Освящатятишь Румиён 6:19-22 Sanctification


Тоҷикӣ (табдил аз Форсӣ) Номи дигар
Русӣ Оят бо ин Мавзуъ English
Пайгирӣ


Румиён 8:37-39 Perserverance
Таҷлил кардан
Олкишлаш Прославление Румиён 8:26-30 Glorification
Калисо шиносӣ

Духовология
Ecclesiology
Охират шиносӣ

Эсхатология
Eschatology
Омадани Масеҳ дар Ҳавво

Восторг - Явление (1) Ба Таслӯникиён 4:13-18 Rapture
Мусибат

Сяорбь Матто 24:21 Tribulation
Давраи ҳазорсолаи Масеҳ Малақути ҳазорсолаи Масеҳ
Тысяцелетнее царство Баҳй 20:4-7 Millineum
Пеш аз раҷъати Масеҳ Пеш аз боз омадани Масеҳ

Баҳй 19:11-16 Pre-millineum
Раҷъати Масеҳ Боз омадани Масеҳ Иккинчи кайтиши Второе пришествие Баҳй 19:11-16 Second Coming
Растохез Рӯзи Қиёмат Киемат Судныӣ день Дониёл 12:3-4 Resurrection
Довариҳо


Ваҳй 20:11-15 Judgments
бартарӣ аз ҳад берун
преступать
transcendent

Ивазнопазир Узгармас

changeless

Созмони Рӯҳонӣ
казни душепопе
Spiritual Formation

Ҳисоботи Рӯҳонӣ
душепопечитель
Spiritual Accountability


<< Илоҳият