Хуш омадед ба
www.dardidil.com

 

Дарсҳои роҳи нав

Download
 

Рохи Нав

Дарси 1 - Имон Овардан

Имон овардан чӣст?

Вақте, ки шумо бо ин се савол ҷавоби дурустмедиҳед:

 1. Исо кист?

 2. Исо барои шумо чӣ кор кард?

 3. Ба Худо тавба карда Исои
  Худовандро ба дилатон даъват
  кардед?

"Зеро Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт, ки Писари ягонаи Худро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад.” Юҳанно З:16

Румиён 10:9-10

Одам чӣ гуна Исоро бояд эътироф кунад?

Одам чӣ хел имон меоварад?


Ва чӣ гуна эътироф мекунад?

Супориши ин ҳафта:

- Аз ёд кардани Юҳанно 3:16

- Тайёр бошед, ки имон овардан чист?Дарси 2- Амалҳое, ки бо имон алоқа надоранд.

1. Оё риояи шариат имон овардан аст ё не? Хонед: Эфсӯсиён 2: 8-9 (саҳ.371).

Ба воситаи чӣ наҷот ёфтаед? Имон ё кори савоб?

Агар аз кори савоб бошад ин хел хондан мумкин аст:

"Зеро ки шумо бо файз ба воситаи кори савоб наҷот ёфтаед, ва ин на аз Худо, балки кори инсон, ва аз аъмол аст, то ки ҳар кас фахр кунад." Вале Каломи Худо ин хел намегӯяд!


"Зеро ки шумо бо файз ба воситаи наҷот ёфтаед: ва ин на аз ______ , балки _________

, ва аз аъмол   ________ , то ки _____ кас фахр ___________”.


 • Ғалатиён 2:16

 • Румиён 3:19-20

 • Мақсади асосии шариат чӣ аст?

 • Мақсади кори савоб чӣ аст?

2. Имон овардан чанд роҳ дорад?

Хонед: Юҳанно 14:6, Аъмол 4:12, Ваҳӣ 1:18

Пас барои наҷот чанд роҳ ҳаст?

3. Соҳибқудрат киро қабул бояд кард?

 • Матто 28:18-20- Ҳама қудрат дар Исо аст.

 • Бо номи Исо дуо мекунем - Юҳанно 14:12-15

 • Аъмол 19:11-20

 • Ваҳӣ 1:17-18

 1. Ман Исоро қабул мекунам ва ҳам чизҳои нағзро дар дини дигар.... ин имон овардан нест.


Шахси дудила- Яъқуб 1:6-12

Супориши ин ҳафта:

 • Аз ёд кардани Румиён 10:9-10

 • Тайёр бошед, ки мақсади кори савоб чӣ аст?


 

Дарси 3- Исо кӣ аст?

1. Писари Худо

 • Луқо 1:32-35

 • Юҳанно 1:14, 18

 • 1 Вакоеънома 17:12-14 (саҳ. 630)

2. Каломи Худо

Юҳанно 1:1-3, 14

Каломи Худо кӣ аст? «Калом ҷисм гардид», - Ин чӣ маъно дорад?

3. Наҷотдиҳанда - (Исо)

 • Матто1:21

 • (1) Юҳанно 4:14

 • (1)Петрус З:18

4. Худованд

 • Дар Инҷил номи «Худованд» ё «устод» 340 бор бо номи Худованд зикр меёбад.

 • Филиппиён 2: 5-11

 • Румиён 10:9-10

5. Илоҳӣ

Юҳанно 8:58

Исо гуфт: Ман пеш аз кӣ?

Юҳанно 10:30

Ман ва Падар

Қӯлассиён 2:8-10

Зеро ки дар Исо тамоми чӣ сокин аст?
Супориши ин ҳафта:

 • - Аз ёд кардан: Луқо 1:35

 • - Исои Масеҳ кӣ аст? Ҷавоб тайёр кунед.Дарси 4 – Дуо

Дуо – гуфтугӯ бо Худо; дили мо бо дили Худо як мешавад.

Хонед: Матто 6:1-15

Дуоҳои мо бояд чӣ хел набошанд? Матто 6:5

 • Чӣ хел бояд бошанд - Матто 6:6

Матто 6:7- Монанди Халқҳо пургӯӣ накунед

1. барои намоиш бояд набошад

2. бояд на фақат ____________________ бошад.

3. Аз ______________ дуо мегӯзарем, на аз ёд мекунем.

 1. " дуоҳои бемаъниро такрор накунед.,,
  (Форсӣ)

 2. Дуо монанди зикр нест.


Қисмҳои дуо:

 1. Худо- Падари мо, Падари осмонӣ, Худои ҷонбаш.

 2. Худоро мо "Ту� мегӯем. У наздиктарини мост.

 3. Ситоиш шукргузорӣ эътироф ва илтимос

 4. Ба номи Исо

Юҳанно 15:16, 16:23-24

Супориши ин ҳафта:

 • Матто 6:9-13, ин ҳафта ин дуоҳоро нигоҳ кунед ва ёрӣ аз инҳо пайдо кунед.

 • Аз ёд кардан: Марқӯс 11:24- "Бинобарин ин ба шӯмо мегӯям: ҳар чӣ дар дуо хоҳиш мекунед, яқин бидонед, ки онро пайдо хоҳед кард.”

 • Дарси ҳафтаи дигар дуо кардан.Дарси 5 - Шаҳодат

(1) Петрус 3:15 - Мо барои чӣ бояд тайёр бошем?

Шаҳодати Павлус чӣ хел буд?

Аъмол 21:37-22:16

1. Пеш аз имон овардан

Аъмол 22:1-3

 • Зиндагии ман чӣ хел буд?

 • Маънои ҳаёти ман чӣ буд?


2. Чӣ хел имон овардам? 22:4-16

 • Чӣ воқеа шуд?

 • Ман чӣ хел бо башорати Исо шинос шудам?

 • Дар бораи имон оварданро ҳам нақл кунед.


Ақидаи ман:

А. Ман гуноҳкор ҳастам.

Б. Исо писари Худо ва фақат ба воситаи Ӯ роҳи наҷот ёфтан аст.

3. Аз ҳамон вақт ҳаёти шумо чӣ тавр шуд?

Башорат – Филемон 6

4. Як оятро бо шаҳодат пайваст кунед.

Аз кадом оят фаҳмидед, ки шумо муҳтоҷи наҷот ҳастед?


Чи хел шаҳодат медиҳед?

 1. Дар бораи худ нақл кунед: ба монанди ман; маро..

 2. Муфассал даркор З ё 4 дақиқа

 3. Сухани шумо бояд Исои Масеҳро баланд кунад —
  на худатонро.

 4. Каломи Худоро истифода баред.

5. Вақте шаҳодат медиҳед, шунаванда бояд
фаҳмад.ки чӣ хел кас метавонад имон оварад.

Супориши ин ҳафта:

1. Шаҳодат тайёр кунед ва ҳафтаи дигар нақл

кунед.

2. Дуо кунед, ки ба каси дигар шаҳодататонро

нақл кунед.

 1. Аз ёд кардан: Забур 106:2- "Наҷотёфтагони Худованд бигӯянд, ки онҳоро Ӯ аз дасти душман раҳо кардааст.”Дарси 6 - Робита 6о Худо

1. Намунаи Исо - Марқус 1:35

- Саҳар хестан - барвақт

- Ҷои танҳоӣ - ҷое, ки одамнест

- Дуо гуфтан


2. Еҳушаъ 1:8 (саҳ. 329)

А. Аз даҳони ту дур нашавад

 • Каломи Худоро медонед.

 • Каломаш наздик ҳаст

 • Ҳама вақт дар бораи ин гап мезанем

(1) Петрус 2:2 – ”Чун кудакони навзод муштоқи шири поки Калом бошед.”

Б.Вақти хондан

Рӯзу шаб

Ҳар рӯз навиштаҳоро санҷида мебаромаданд.

(Аъмол 17:11)


В. Амал кунед

Г. Натиҷа

 • Хушбахт шудан

 • Муваффақ шудан3. Чӣ хел ҳар рӯз бо Худо алоқа пайдо кардан

мумкин?

А. Дуо

Забур 118:18. ”Чашмони маро воз кун то ки аз

тавроти Ту корҳои аҷоибро бубинам.

Б. Як матнро хонед

- Як боб ё як чанд ҷумла

В. Ба инҳо ҷавоб ёбед.

 • Ин чизҳое ки ҳозир хондам - чӣ маънӣ доранд?

 • Чӣ хел ин чизҳоро ба амал оварда метавонам?

 • Ин ҷо чӣ ҳаст,ки бо Худо ибодат кардан мумкин
  бошад?

Супориши ин ҳафта:

 • Аз ёд кардан: Еҳушаъ 1:8

 • Чизеро ки хондаед, нақл кунед.Дарси 7 - Машғулиятҳои Рӯҳонӣ

1. (1) Тимотиюс 4:7-8

Худро дар диндорӣ машқ деҳ

 • Машқ мушкил аст

 • Худдорӣ даркор аст.

 • Машаққат аст

 • Фоиданок аст

 • Машқи Рӯҳонӣ

 • Масалҳо 23:12 Дили худро ба насиҳат моилнамо .”

2. Луқо 9:23

А. Худро инкор кунед. На иродаи ман, балки иродаи ту бигзор ба амал ояд.

Б. Салиби худро бардор

Ман ҳар рӯз бо марг рӯ ба рӯ мешавам”(1Қур. 15:31).

В. Маро пайравӣ намоед

Супориши ин ҳафта:

 • Чӣ хондед? Нақл тайёр кунед

 • Аз ёд кардан: "Худро дар диндорӣ машқ деҳ, зеро ки машқи ҷисмонӣ кам фоида дорад вале диндорӣ барои ҳама чиз фоиданок аст, ки ваъдаи ҳаёти ҳозира ва ояндаро дорад." (1) Ба Тимотиус 4: 7-8

Дарси 8 – Ба Китоби Муқаддас диққат додан даркор

1. Хондани Китоби Муқаддас баракат аст

 • Луқо 11:28

 • Забур 1:1

2. Аз панди Худо гӯш кунед
(Мавъиза) Насиҳат
Румиён 10:17

Пас имон аз шунидани вазъ аст ва шунидани вазъ ба воситаи Каломи Худо!”

 1. Хондани Китоби Муқаддас

(1) Тимотиус 4:13. То вақти омаданам ба қироат, насиҳат ва таълим машғул шав.”

 • Дар ҷамоат

 • Ҳар рӯз

 • Бо якдигар

4. Матто 4:4

 • Вақт ёфтан даркор

 • Бо усули худ

Аз ёд кардан: "Каломи Ту чароғ аст барои поям вабарои роҳам." Забур 118:105Дарси 9 – Китоби Муқаддасро омӯхтан даркор

3 Намуна

1. Эзро 7:10 (саҳ 713)

 • Дили худро моил карда буд

 • Маънидод кунед, тафсир кунед (Мушоҳида кунед, алоқаманд кунед ва рафтор кунед)

 • Онро ба амал овардан.

 • Таълим диҳед

2. Аъмол 17;11

Равшанфикр будан

Бо диққат санҷидан

Ин дуруст аст ё не?

Аз ёд кардан: "Яҳудиёни он ҷо назар ба аҳли Таслӯникӣ равшанфикртар будан, бо иштиёқи комил каломро гӯш мекарданд ва ҳар рӯз Навиштаҳоро санҷида мебаромаданд, то бидонанд, ки оё дар ҳақиқат ҳамин тавр аст ё не." Аъмол 17:11


Дарси 10 – Китоби Муқаддасро аз ёд кунед

1. Қудрати Рӯҳонӣ

Забур 118:11 – ”Сухани Туро дар дили худ ниҳон доштам, то ки пеши Ту хато накунам”.

Қулласиён З:2- Дар бораи он чӣ дар афроз аст, фикр кунед, на дар бораи он чӣ бар замин аст.

Матто 4:1-11- Ҷавоби Исо

2. ёрӣ ва фоидаро ёд кунӣ

 • Имони мо қудрат мегирад

 • Дар бораи башорат додан ёрӣ медиҳад

 • Дар бораи роҳбарӣ ёрӣ медиҳад

 • Забур 118:97 Дар бораи фикру хаёл ёрӣ медиҳад.

Чӣ хел аз ёд кардан мумкин аст?

 1. Нақша тайер кунед

 2. Оятҳоро нависед

3. Сурат кашед - Забур 118:11

 1. Ҳамаро аз ёд кунед

 2. Такрор ва фикр кунед

 3. Мақсади асосӣ рӯҳонӣ аст, фаромӯш накунед.

Аз ёд кардан:

 • Забур 118:11 – ”Сухани Туро дар дили худ ниҳон доштам, то ки пеши Ту хато накунам.”
Дарси 11 - Фикру андеша

Фикри чуқур дар бораи Каломи Худо ва ҳадафи он ин аст, ки фаҳманд ва амалу ибодат кунанд.

 • Забур 118:15,23,22,48,78,97,99,148.

 • Ба хотир гифиртан?

 • Ба ёд овардан

 • Зикр кардан

Филлипиён 4:8

Чӣ хел фикру хаёл кунем?

1. Матн интихоб кунед

 • Вақти ибодат мумкин аст як оят ё як ҷумларо
  тафсир кардан.

 • Аъмоли Исо

 • Хислати Худо

2. Роҳҳои гуногун, такрор кунед

Юҳанно 11:25 ”Ман қиёмат ва ҳаёт ҳастам”, таъкид кардан.

3. Оятҳоро содда карда нависед.

4. Амал кардан натиҷаи фикру хаёл аст.

 1. Бо матн ё бо як ду ҷумла ибодат кунед

 2. Саросема набошед

- Агар саросема хонед ҳеҷ чизро намефаҳмед

7. Ин чизҳо барои фикрухаёл кардан мумкин ҳастанд:

 • Каломи Худо

 • Офариниши Худо

 • Насиби Худо

 • Хислати Худо

Супориши ин ҳафта:

 • Як оят интихоб кунед ва андеша кунед.

 • Аз ёд кардан: "Хуллас, эй бародарон, ҳар он чӣ рост ва ҳалол аст, боинсоф аст, пок аст, хушоянд аст, шоёни таҳсин аст, ҳар эҳсон ва ҳамде ки бошад — дар бораи онҳо фикр кунед." Филиппиён 4:8
Дарси 12 - Амал кунед

Яъқуб 1:22-27

 • Иҷрокунандагони Каломи Худо бошед

 • На фақат шунавандагон

 • Ояти 25: Хушо он кас – иҷрокунандааст.

 • Диндор кист? Ояти 26-27

 • Ба каси дигар ёрӣ медиҳад ва мисли ин дунё
  зиндагонӣ намекунад.

Юҳанно 13:17 – ”Ҳар гоҳ инро донистед хушо шумо, агар инро ба амал оваред”.

Аз ёд кардан: "Пас иҷрокунандагони калом бошед, на фақат шунавандагоне ки худро фиреб медиҳанд.” Яъқуб1:22
Дарси 13 - Таъмид гирифтан

1. Образ ё шахсиятӣ

Матто 3:13-12

Барои чӣ?


Яҳъё Ӯро қабул мекунад ?

Адолат нишон медиҳад ?

Рӯҳи Худо омад ?

Куҷо буд?

Ӯрдун - Ҷои умумӣ

Хатарнок буд? Чӣ хел?

Матто 11:12 ба ҳабсхона рафт

14:1-11 Қатли Яҳъё

Матто 3:16 Даруни об

2. Фармони Исо:
- Матто 28:18-20
- Қабул мекунад, ки Худо - Падар, Писар ва Рӯҳ
аст.

3. Калисо

А. Аъмол 2:37-41

1. Якум тавба - баъд таъмид

 1. Таъмид нишон медиҳад, ки гуноҳ омӯрзида шуд

 2. Хабари умумӣ буд.

 3. Баъд азоб омад 4:13-22, 7:54-60, 8:14

Б. Филиппус ва ҳабашӣ

Аъмол 8:26-40

 1. Баъд аз имон 8:36-39

 2. Ба об фуромаданд 8:38
  Даруни об

В. Оятҳои дигар

Аъмол 10:47-48 - Ҳамаи имондорон як ҳастанд.

Аъмол 16:14-15 - ӯ ва оилааш.

Аъмол 18:8-11 - як гурӯҳ таъмид гирифтанд.

4. Таъмид - чӣ маънӣ дорад? Хонед: Румиён 6:1-13

А. Муайян кардан бо Ӯ:

 • Румиён 6:4 - бо Ӯ дафн шудем

 • Румиён 6:6 - бо Ӯ маслуб шудем

 • Румиён 6:8 - бо Ӯ низ хоҳем зист
  Б. Бо гуноҳ мурдаем

Қулласиён 2:12-13


В. Ба ҳаёти нав қадам гузоштан

Румиён 6:4

Г. Ҳамчун инсони куҳна мо мӯрдем (Рум. 6:6)- Ғалотиён 2:20

Д. Мо бандагони Худо шавем - на бандагони гуноҳ

Аз ёд кардан: "Пас мо, дар мамоташ таъмид ёфта, бо Ӯ дафн шудаем, то ки, чунон ки Масеҳ бо ҷалоли Падар аз мурдагон эҳё шуд, он чунон мо низ дар ҳаёти нав қадамгузор шавем.,, Румиён 6:4

Дарси 14 - Таъмиди Рӯҳ

Хонед: Юҳанно 1:32-34

1. Ин чӣ аст бо Рӯҳулқудс таъмид медиҳад?

А. Пешгӯй: —

- Ишаъё 44:3 (саҳ.1048)

- Юил 2:28-32 (саҳ 1316)

- Аъмол 1:5, 2:4

2. Таъмиди Рӯҳ дар вақти имон овардан

А. Аъмол 19:1-7 Имон овардан ва Рӯҳро қабул кардан як нест

Б. (1) Ба Қуринтиён 12:12-14. Ҳамаи мо як ҳастем, Як Рӯҳ

В. Қулласиён 1:18

Як бадан - Калисо

Эфсусиён 1:22-23

Эфсусиён 1:11-14

Г. Рӯҳ мӯҳри имон.

 • Ғалотиён 5:22-23

 • (1)Қуринтиён 6:19-20

Д. Самари Рӯҳулқудс

Румиён 5:5:14:17

Барои ёд кардан: "Зеро ки ҳамаи мо —хоҳ яҳудиён, хоҳ юнониён, хоҳ ғуломон, хоҳ озодон — бар тибқи як Рӯҳ дар як бадан таъмид ёфтаем, ва ҳама аз як Рӯҳ нӯшонида шудаем.,, (1) Ба Қуринтиён 12:13

Руйхати супориши ин дарсҳо:

Оятҳо аз ёд кардед?:

Юҳанно 3:16

Румиён 10:9-10

Луқо 1:35

Марқӯс 11:24

Забур 106;2

Еҳушаъ 1:8

 1. Ба Тимотиус 4:7-8

Аъмол 17:11

Забур 118: 105

Забур 118:11

Филлипиён 4:8

Яъқуб 1:22

Румиён 6:4

 1. Ба Қӯринтиён 12:13

Шаҳодат додед?

Шаҳодатро ба каси дигар нақл кардед?


Дуо

 • Дар дарс дуо мекунед?

 • Дар ибодат дуо мекунед?

 • Дар вақтҳои дигар дуо мекунед?Китоби Муқаддас:


   • Фикру андеша кардед?

   • Ҳар ҳафта хонадед?

   • Ҳар ҳафта нақл кардед?

<< Дарсҳои рӯҳонӣ